EN | CN
船舶用品供应

 

25余年来,我们一直为船舶业和近海船东、船舶代理人和船舶公司提供有效的采购和供应服务,为其供应一系列以品质精良而著称的引擎、甲板、船舱、电气设备、安全设备、给养物资及保税货物。

我们拥有经验丰富的团队为公司的物流仓储管理服务提供强力支援,并为客户提供完全的保证,且无论行程如何改变,我们均可随时做好出海准备。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          …您的一站式船舶解决方案 !

物流仓储管理
给养物资和保税储备物品
安全设备
电气用品
舱室用品
甲板和引擎用品